Is werkgeluk een modern woord of zit er waarheid in?

MEER WETEN?